Юридически услуги

“Акаунт БГ” ЕООД ви предлага следните юридически услуги:Графика

Правно обслужване на фирми;

Регистрация на фирма на едноличен търговец;

Регистрация на дружество с ограничена отговорност;

Регистрация на дружество с ограничена отговорност;

Регистрация на Събирателно дружество;

Регистрация на Командитно дружество;

Регистрация на Акционерно дружество;

Регистрация на Командитно дружество с акции;

Регистрация на Юридическо лице с нестопанска цел;

Преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне;

Прекратяване на търговско дружество;

Пререгистрация на фирми.

Учредяване, регистрация и обслужване на офшорни дружества.

 

Ако желаете да ползвате някои от описаните услуги, може да изпратете запитване чрез формата за контакти или да се свържете с наш представител по телефона.

 

Ние не предлагаме услуги, а постигнати резултати!