Цени

Акаунт БГ ЕООД

Цени на предлаганите услуги за еднолични търговци и юридически лица:

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Фирми, занимаващи се само с услуги – 400 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 400 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 500 лв.

Фирми, занимаващи се само с услуги – 600 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 750 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 800 лв.

Фирми, занимаващи се само с услуги – 750 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 950 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 1000 лв.

по договаряне

Фирми, регистрирани по ЗДДС

Фирми, занимаващи се само с услуги – 500 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 600 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 700 лв.

Фирми, занимаващи се само с услуги – 700 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 850 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 900 лв.

Фирми, занимаващи се само с услуги – 800 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 950 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 1000 лв.

по договаряне
Тези цени включват ТРЗ и ЛС обслужване на фирми с до 3 души персонал. За над 3 осигурени лица се добавя такса от 15 лв. за всяко следващо лице.

Месечна такса за предоставяне на адрес на седалище и за кореспонденция с НАП – 39.12лв./мес.

При необходимост от изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации цената се завишава с 50 до 150лв, в зависимост от обема.

В таксата са включени:

Счетоводни услуги;

Изготвяне на ведомости;

Данъчни консултации;

Административни услуги;

Обявяване на годишни отчети към Агенция по вписванията по електронен път (без вкл. държавна такса).

Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, съставяне и подаване на Годишен финансов отчет – за клиенти, сключили абонаментен договор, е безплатно.

 

Забележка:

1. “Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ;

2. “Персонал” е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;

3. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност;

4. Горепосочената таблица е за ориентиране в ценовото образуване на счетоводното обслужване според Вашия бизнес.

Ако желаете да получите индивидуална информация за ценовото обслужване на Вашата фирма, моля изпратете запитване, като ползвате нашата форма за контакти или се свържете с наш представител по телефона.

Ние не предлагаме услуги, а постигнати резултати!