Данъчни консултации

Акаунт БГ ЕООД

ПроцентВ улеснение на вашия бизнес счетоводна кантора  “Акаунт БГ”  ви предлага :

Текущо данъчно планиране и навременна оценка на вашите данъчни задължения във връзка с годишното счетоводно приключване;

Консултации във връзка с местни данъци и такси, както и с ДДС ефекти;

Консултации във връзка с преобразуване на Търговски дружества в т.ч. сливане, вливане, разделяне, отделяне, както и чрез промяна на правната форма. Консултации при ликвидация;

Консултации по прилагането на Спогодбата за избягване двойното данъчно облагане – СИДДО.

 

Ако желаете да получите индивидуална данъчна консултация, може да изпратете запитване чрез формата за контакти или да се свържете с наш представител по телефона.