Бизнес планиране

Акаунт БГ ЕООД

Бизнес потребител

В улеснение на вашия бизнес счетоводна кантора “Акаунт БГ” ви предлага и:

Изготвяне на пакет от документи при кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.

Обосновка;

Изготвяне на прогнозни финансови отчети и парични прогнози. Обосновка;

Изготвяне на пакет от документи по повод участие в публични търгове, обществени поръчки и конкурси;

Изготвяне на финансов анализ по различни видове финансови показатели и коефициенти на рентабилност, ефективност, ликвидност и финансова автономност.

 

Ако желаете да ползвате някои от описаните услуги, може да изпратете запитване чрез формата за контакти или да се свържете с наш представител по телефона.

 

Ние не предлагаме услуги, а постигнати резултати!