Административни

Акаунт БГ ЕООД

Финансов отчетСчетоводна кантора”Акаунт БГ”  ви предлага и допълнителни услуги чрез упълномощено представителство пред:

Банкови и кредитни институции;

Национална агенция за приходите във връзка с:

-издаване на Удостоверение за приложимо законодателство А1;

-издаване на Удостоверение за местно лице на Република България по смисъла

на СИДДО;

-съдействие при данъчни проверки, ревизии и др.;

-регистрация, дерегистрация по ЗДДС.

Национален осигурителен институт във връзка с:

-заверяване на осигурителен стаж и осигурителна книжка;

-съдействие при пенсиониране;

-съдействие при проверка от НОИ по издаване на задължителни предписания;

Агенцията по вписванията във връзка с:

-регистрация на дружество с ограничена отговорност, едноличен търговец и други;

-издаване на удостоверение за актуално състояние;

-заверка на удостоверения и други документи издадени от Агенция по вписванията.

√ Агенция Митници във връзка с:

-издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия по Закона за акцизите и данъчните складове.

√ Столична община и Агенция по храните във връзка с регистрация на търговски обект.

√ НАПОО във връзка с регистрация на Центрове за професионално обучение.

Ако желаете да ви представляваме пред някои от гореизброените институции, може да изпратете запитване чрез формата за контакти или да се свържете с наш представител по телефона.

 

Ние не предлагаме услуги, а постигнати резултати!