Промени по бюджета на ДОО за 2022 г.

Публикувано на 29.01.2022 | няма коментари

От Министрството на труда и социалната политика информират, че през 2022 г. средната пенсия се очаква да стигне 574 лв., без да се включват ковид добавките от 60 лв., които ще се изплащат на всички пенсионери в периода януари-юни. Това ще се случи при условие, че не бъдат предприети други решения за осъвременяване на пенсиите от 1 юли, извън заложените в проектобюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).
От 1 април 2022 г. минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 12 на близо 18 лв. Ще се увеличи и размера на максималното обезщетение – от 74,29 лв. на 85,71 лв. Нараства и размерът за отглеждане на дете до 2 годишна възраст от 650 на 710 лв. Планирани са 300 млн. за удължаването на мярката 60/40.
Социалните разходи се увеличават с 280 млн. лв. спрямо 2021 г. и през 2022 г. се планира да достигнат общо 984 млн. лв. По Механизма за лична помощ по закон е отчетено увеличаване на коефициента за определяне на възнаграждението на личните асистенти от 1,2 на 1,4 от минималната заплата.
Предвижда се увеличаване с над 20% на размера на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. За семейства с едно дете помощта ще се повиши от 40 лв. на 50 лв., за семейства с две деца – от 90 лв. на 110 лв., за семейства с три деца – от 135 лв. на 165 лв. и за семейства с четири деца – от 145 лв. на 175 лв. Запазва се принципът за увеличение на размера на помощта с 20 лв. за всяко следващо след четвърто дете в семейството.
Паралелно с това се предлага със 100 лв. или с над 20% да се увеличи и подоходният критерий за получаване на месечни семейни помощи за деца. Право на такава подкрепа ще имат семейства, в които доходът на човек е 510 лв. Семействата с доходи от 510,01 лв. до 610 лв. ще могат да получат 80 на сто от пълния размер на помощта.

Коментарите са затворени.

Още в Новини, Препоръчани (6 от 382 )


Нови размери на данъчното облекчение за деца за 2021г.(по чл. 22в от ЗДДФЛ) : -при едно, ненавършило пълнолетие дете - 4500 лв. (сума за получаване ...