Обнародван е Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Публикувано на 04.03.2022 | няма коментари

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:1. от 1 януари до 31 март:а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.;

2. от 1 април до 31 декември:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 370 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 392,57 лв.

Чл. 11. Определят се следните дневни размери на обезщетението за безработица за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март:а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 12 лв.;б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 74,29 лв.;

2. от 1 април до 31 декември:

а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;

б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 85,71 лв.

Чл. 12. Определя се следният размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март – 650 лв.;

2. от 1 април до 31 декември – 710 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2022 г. – 540 лв.

Чл. 14. Определя се следният размер на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март съгласно приложение № 2;

2. от 1 април до 31 декември съгласно приложение № 2А.

Чл. 15. (1) За 2022 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се следният максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март – 1625 лв.;

2. от 1 април до 31 декември – 1775 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2022 г. съгласно приложение № 3.

Пълният текст можете да откриете тук.

Коментарите са затворени.

Още в Без категория, Новини, Препоръчани (5 от 383 )


От Министрството на труда и социалната политика информират, че през 2022 г. средната пенсия се очаква да стигне 574 лв., без да се включват ковид ...