Новини

Актуални новини

Задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица във връзка с мерките за органичаване на епидемията от Коронавирус (COVID-19)

Задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица във връзка с мерките за органичаване на епидемията от Коронавирус (COVID-19)

За овладяване на все по-усложняващата обстановка при разпространението на Коронавирус (COVID-19), на територията на Република България се прилагат противоепидемични мерки, част от които преустановяват функционирането на търговски дейности и обекти, сред тях, но не само: кафе сладкарници, барове, питейни заведения, увеселителни и игрални зали,...

прочети още

Финансовият министър предложи удължаване до 30 юни на срока на годишното счетоводно приключване

Финансовият министър предложи удължаване до 30 юни на срока на годишното счетоводно приключване

Вицепремиерът Томислав Дончев заедно с министрите – на финансите Владислав Горанов, на труда и социалната политика Деница Сачева, на икономиката Емил Караниколов, на правосъдието Данаил Кирилов и на транспорта Росен Желязков представиха мерки и мероприятия, които се вземат с оглед овладяването на темповете на разпространение на...

прочети още

Видео инструкция от НАП за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация

Видео инструкция от НАП за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация

Видео инструкция от НАП за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация

прочети още

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в сайта на НАП

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в сайта на НАП

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите на 10 март 2020 г. Всеки ползвател на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис ще получи достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения,...

прочети още

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

„Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути. Съобразявам се и с днешното разпореждане на министър-председателя, затова решението от работна среща е да отложим срока с 6 месеца, считано след 31 януари“ – това съобщи...

прочети още

Отпада задължението служебни бележки да се прилагат към годишната данъчна декларация

Отпада задължението служебни бележки да се прилагат към годишната данъчна декларация

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.   Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. са въведени с § 32 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), обнародван в ДВ,...

прочети още

Становище за прилагане на новите разпоредби за регистрация по ЗДДС

Становище за прилагане на новите разпоредби за регистрация по ЗДДС

ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2020 г. по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за...

прочети още

До края на месеца може да се променя вида на осигуряването

До края на месеца може да се променя вида на осигуряването

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция за приходите. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Самоосигуряващите се...

прочети още

Осигурителен календар 2020г.

Осигурителен календар 2020г.

Януари 2020 г. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 януари (първият работен ден след 25 януари 2020 г. е 27 януари 2020 г.) за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни...

прочети още

Данъчен календар 2020г.

Данъчен календар 2020г.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2020 г.   І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ   ЯНУАРИ ЯНУАРИ   До 10-ти януари:   ЗКПО 1.         Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или...

прочети още

НАП пусна приложението, което информира какви лични данни са разпространени

НАП пусна приложението, което информира какви лични данни са разпространени

Вече е достъпно приложението, чрез което всеки гражданин може да разбере какви негови лични данни са били неправомерно разпространени, вследствие на хакерската атака през юли. Електронната услугата е качена в специално разработен сайт,  чрез който НАП ще продължи да информира засегнатите лица. Справка можете да получите по следните начини...

прочети още

Данъчно – осигурителен календар за Септември, 2019

Данъчно – осигурителен календар за Септември, 2019

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Данъчно-осигурителен календар за Септември, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар за Септември, 2018г.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на...

прочети още

Данъчен календар за Август, 2018г.

Данъчен календар за Август, 2018г.

АВГУСТ До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Осигурителен календар за Август, 2018г.

Осигурителен календар за Август, 2018г.

Август 2018 г.   Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:   до 25 август (първия работен ден след 25 август 2018 г. е 27 август 2018 г.)   Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени...

прочети още

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци, осигуровки и други публични вземания от 1 август 2018 г. Промяната се налага заради вливането на СИБАНК в Обединена българска банка, в които приходната администрация е поддържала сметки досега. По новите сметки ще се нареждат плащания от граждани и юридически лица с регистрация във...

прочети още

Данъчно – осигурителен календар за май, 2018г.

Данъчно – осигурителен календар за май, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар – 06.05.2018 – 12.05.2018 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна у слуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга....

прочети още

Данъчно-осигурителен календар за април, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар за април, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар – 08.04.2018 – 14.04.2018 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга....

прочети още

През 2018 г. фирмите без дейност не подават годишна декларация

През 2018 г. фирмите без дейност не подават годишна декларация

От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация. Според анализ на НАП тази мярка ще спести разходи за преводи, транспорт, заплати на служители на близо 200 000 фирми, които досега изпращаха...

прочети още

Данъчен календар март – 2018

Данъчен календар март – 2018

Данъчно-осигурителен календар – 04.03.2018 – 10.03.2018 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга....

прочети още