Новини

Актуални новини

ДДС пада до 16% до края на мандата, съобщи Дянков

Данъкът върху добавената стойност ще бъде намален до 16% до края на мандата, съобщи за Дарик вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Догодина ставката ще бъде свалена от 20 на 18 на сто, а през следващите години ще има намаление с още два процента. Дянков съобщи още, че в правителството има място и за него, и за макроикономиста проф. Илиян...

прочети още

Съкращават сроковете за възстановяване на ДДС

От началото на тази година се съкращават сроковете за възстановяване на данък върху добавената стойност, съобщават от Националната агенция за приходите.    С промените в Закона за ДДС, които влязоха в сила на 1 януари, фирмите вече могат да приспадат ДДС в два последователни месеца, след което НАП трябва да възстанови данъка в срок от 30 дни. За...

прочети още

Застраховка спасява фирми от неплатежоспособност

Застраховка спасява фирми от неплатежоспособност

От началото на 2010г.някои застрахователни брокери  предлагат на българския пазар застраховка „Финансови рискове”. Тя може да бъде ползвана от фирми, чиито контрагенти са както юридически лица, така и държавна администрация. Предмет на застраховката са плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, сключени при...

прочети още

НАП провежда акция “Касов апарат”

Акция “касов апарат” провежда Националната агенция за приходите (НАП). Масирани проверки за наличието на фискални устройства за отчитане на оборотите провеждат данъчните в цялата страна.   Всички фирми за търговия, услуги или производство трябва да имат касов апарат,(бел.ред. освен в случаите когато плащането се извършва по банков път), за...

прочети още

Нов закон за хазарта облекчава облагането на букмейкърите

Хазартните оператори може да бъдат зарадвани с облекчаване на данъчния режим още в рамките на тази година. Кореннната промяна в начина за облагане на дейността се очаква да бъде обсъдена от правителството в сряда, след което проектът на нов закон за хазарта ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в Народното събрание. Сега позицията на...

прочети още

Намаляваме с до 65% дължимите данъци с дарения

До 50% от данъчната основа може да се намали с дарение в полза на Център „Фонд за лечение на деца”. Според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица даренията към фонда намаляват дължимите данъци. Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани, е за дарение за културата, тоест в полза на...

прочети още

Камарата на строителите отказа да опрости дълговете на държавата

Камарата на строителите в България (КСБ) не е участвала и не е страна по споразумение с финансовото министерство (МФ), с което с 10 процента се намаляват възнагражденията на строителните фирми. Това пише в съобщение на камарата, изпратено до БТА. От него става ясно, че камарата няма намерение да опрощава на финансовия министър Симеон Дянков част от...

прочети още

Доходът на лице от домакинството намалява с 4.1 % на годишна база

Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 81.3%. При пенсиите продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при...

прочети още

Кои лица са задължени да подават Декларация образец № 7

Кои лица са задължени да подават Декларация образец № 7

Декларация образец № 7 се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, са тези които внасят здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка и не са: упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци,...

прочети още

Преустановява се възстановяването на здравноосигурителни вноски на българи, пребивавали в чужбина

От 1 януари 2010 г. се отменя Инструкция № 5 от 7 май 2008 г. за прилагане на § 19и от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване /Инструкция № 5 от 7 май 2008 г./. За подадените до 31.12.2009 г. искания за възстановяване на суми за платени лични здравноосигурителни вноски на българските граждани, които са пребивавали извън...

прочети още

НАП ще спести 40 млн. лв. на гражданите и фирмите от по-добро обслужване

НАП ще спести 40 млн. лв. на гражданите и фирмите като им предложи по-качествено обслужване, премахване на излишни административни изисквания и опростяване на процедурите по прием на декларации и плащане на данъци и осигурителни вноски. През тази година отпадат над 40 кода за вид плащане за осигурителни вноски. Тази промяна означава по-малко...

прочети още

Процедура за регистрация като администратор на лични данни

Процедура за регистрация като администратор на лични данни

Ако обработвате данни, съгласно законовата дефиниция по чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, която гласи “лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци”, вие задължително трябва да се...

прочети още

Правителството одобри размера на минималната заплата за 2010г.

Минималната работна заплата за страната за 2010 г. остава 240 лв., реши правителството. Минималната заплата е съобразена с възможностите на консолидирания държавен бюджет за следващата година и с водената устойчива фискална политика. Минималната часова работна заплата при нормална продължителност на работното време 8 часа и 5-дневна работна...

прочети още

Фирмите ще подават финансови отчети само на едно място

От догодина фирмите няма да подават годишен финансов отчет, а годишен отчет за дейността (ГОД). Това означава, че с годишните декларации за облагане с подоходен данък за 2009 г. (които се подават през 2010 г.) дружествата ще представят една и съща информация пред НАП и Националния статистически институт (НСИ). Промяната е предвидена в Закона за...

прочети още

До края на февруари 2010г. информацията за ДЗПО ще се прехвърля от НОИ към НАП

От 23 декември до края на февруари 2010 г. информацията за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) ще се прехвърля от информационната система на НОИ в Системата за управление на приходите на НАП. Това е записано в меморандум, подписан от ръководствата на НАП, НОИ, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно...

прочети още

Удължава се срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни

Срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни се удължава до 15 февруари 2010 г. КЗЛД напомня за задължението на администраторите на лични данни по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД да уведомяват Комисията за всяка промяна на регистрираните обстоятелства преди нейното настъпване. Aдминистраторът на лични данни е длъжен да подаде...

прочети още

От 01.01.2010.г. предстои промяна в ставките по ЗДДС на Великобритания и Ирландия

За Великобритания: Считано от 01.01.2010 г., стандартната ДДС ставка отново се връща на 17.5% и ставката от 15% повече няма да се прилага. Ставката от 17.5% ще е валидна при: -Доставки на стоки и услуги, извършени на или след 01.01.2010 г.; -Внос на или след 01.01.2010 г.; и -Вътреобщностно придобиване (ВОП) на стоки от други държави-членки, направени на или след 01.01.2010...

прочети още

Напомнят по телефона за неплатени данъци

Общо над 130 000 телефонни консултации са провели от началото на годината служителите на Информационния център на НАП. На телефон 0700 18 700 всеки делничен ден от 9 до 17,30 гражданите и фирмите могат да получат компетентен съвет за данъците и осигурителните вноски. Обаждането е на цената на градски разговор за цялата страна. Освен по телефона, експертен...

прочети още

Български фирми ще възстановяват ДДС от ЕС само по електронен път

От 4 януари 2010 г. исканията за възстановяване на ДДС от български фирми към приходните администрации на страните от ЕС ще се подават само по електронен път. Това ще става чрез новата електронна услуга, която НАП ще предостави на български дружества, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които имат право да възстановяват ДДС...

прочети още

Само регистрирани по ДДС търговци могат да продават цигари

Само регистрирани по ДДС търговци могат да продават тютюневи изделия според последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Освен да имат валидна ДДС регистрация, продавачите на цигари трябва да се снабдят  и с разрешение за търговия с тютюневи изделия от митницата по местонахождение на съответния търговски...

прочети още