Новини

Актуални новини

1 303 работни места в администрацията – заявени по програмата „Старт в кариерата”

От днес, 1 юни, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта започват реализацията на Процедура 2011 по Компонент 1 от Програма “Старт на кариерата”. В дирекциите “Бюро по труда” се приемат документи на младежи с висше образование без трудов стаж по специалността, които желаят да започнат работа в централни ведомства,...

прочети още

Бенефециентите по оперативните програми са с осигурен достъп до регистъра на минимални помощи

Министерството на финансите реализира нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи”, който е създаден, за да подпомогне дейността на администраторите на минимални помощи, Управляващите органи по оперативните програми на ЕС и всички бенефициенти, получаващи минимални помощи. Новият модул към Регистъра дава възможност на...

прочети още

Данъчно-осигурителен календар – 30.05.2011 – 05.06.2011

Данъчно-осигурителен календар – 30.05.2011 – 05.06.2011

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО 31 май 2011 Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Май 2011 г. задължителни осигурителни вноски. 31 май 2011 Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения...

прочети още

От 1 юли сделките с имоти – само по банков път

От 1 юли всяка сделка с имот за над 10 000 лв. ще се плаща само по банков discount viagra soft gels път. Тази промяна в Закона за нотариусите приеха окончателно депутатите. Забраната за плащане в брой ще важи и за случаите на учредяване на всякакви вещни права и сервитути, стига цената им да е над предвидения праг. На ръка обаче ще могат да се дават парите при...

прочети още

НАП проверява 240 заемодатели и получатели на заеми

Инспекторите на Националната агенция за приходите са започнали данъчни проверки на 240 граждани в цялата страна заради разминаване на данните за заемите в данъчните им декларации. Инспектираните са разделени на две групи – първата се състои от 120 души, които не са декларирали непогасен заем, а при предходни проверки и ревизии са оправдавали...

прочети още

Данъчно-осигурителен календар – 09.05.2011 – 22.05.2011

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец април 2011 г. 10 май 2011 Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. 10 май 2011 Внасяне на отнасящите се за месец Април 2011 г. осигурителни вноски за фонд...

прочети още

Данъчно-осигурителен календар – 18.04.2011 – 02.05.2011

Данъчно-осигурителен календар – 18.04.2011 – 24.04.2011 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна...

прочети още

Плащанията в брой, забранени и по старите договори

След 26 февруари всяко плащане над 15 000 лв. трябва да се извърши задължително чрез банков превод или внасяне по платежна сметка, дори и да произтича от договор, сключен преди влизането в сила на новата разпоредба, съобщават от НАП. Това гласи указанието на министъра на финансите, публикувано в интернет страницата на НАП, за прилагането на Закона за...

прочети още

1 400 души и 90 млн. лв. се губят в сметките на НАП

Заемите между физически лица на стойност над 10 000 лв. задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2010 г., напомнят от НАП. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити, уточняват от агенцията. Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2010 г. са получили парични...

прочети още

Нов образец на придружително писмо за НОИ

Националният осигурителен институт уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че в сила от 19.02.2011 г. (3 дни след обнародването в Държавен вестник на изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване), са променени образците на приложения № 3, 4 и 8 към...

прочети още

Правим справка за платени данъци в интернет

До края на годината всеки гражданин или представител на фирма ще може да провери чрез интернет платените или дължими от него суми за данъци и осигуровки. Достъпът до данъчната сметка ще бъде даден първо на регистрираните в звената за големи и средни данъкоплатци физически лица и търговски дружества, съобщи в интервю за Българската национална...

прочети още

200 000 търговци свързват касовите си апарати с НАП до края на септември

200 000 търговци свързват касовите си апарати с НАП до края на септември

Близо 200 000 търговци, регистрирани по ДДС трябва да изградят дистанционна връзка на фискалните си устройства с НАП до края на септември 2011 г. Общо касовите апарати, които притежават тези фирми са около 300 000. Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекта задължава всяка компания, която има регистрация по ДДС да изгради GPRS...

прочети още

Плащане в брой – забранено за над 15 000 лева

Когато гражданите и фирмите извършват плащания над 15 000 лв., ще трябва да го правят по банков път. За това тройно увеличение на прага са се договорили Министерството на финансите и депутати от ГЕРБ преди окончателното приемане на Закона за ограничаване на разплащанията в брой. Проектът беше одобрен на първо четене на 13 януари с лимит от 5 хил. лв.,...

прочети още

Изтича срокът за промяна в осигуряването

Днес (31 януари) изтича срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на своето осигуряване. От началото на годината до средата на януари 3566 самоосигуряващи се лица са подали декларации в НАП за промяна в осигуряването, като са заявили, че искат да се осигуряват на по-високия процент като се ползват от всички социални рискове...

прочети още

На първо четене: Плащанията над 5 хил. лв. ще са само през банки

Плащанията над 5 хил лв. да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка – това предвижда законопроектът за ограничаване на плащанията в брой, който парламентът прие на първо четене след гласуване и прегласуване. При първото гласуване проектът беше отхвърлен, а при второто – приет, съобщи БТА. Вносителят – Министерският...

прочети още

Банкова сметка обслужваща търговския регистър

Във връзка с промяна на обслужващата банка, считано от 01.12.2010 г., Ви уведомяваме, че Агенция по вписванията ще се обслужва от ТБ „ТОКУДА БАНК” АД и следните номера и сметки: 1. BG36 CREX 9260 3114 5494 01 – Транзитна, обслужваща Търговски регистър 2. За депозити и за назначаване на вещи лица и други, съгласно чл. 72, ал. 2 от Закона за Търговския регистър, сумите...

прочети още

Въведен е данък върху застрахователните премии

От 02.11.10г.е приет и обнародван в Държавен вестник, бр.86 нов “Закон за данък върху застрахователните премии”, който влиза в сила от 01.01.2011г. Данъчно задължени лица по този закон са застрахователите и данъчните представители-това са лица, представляващи застрахователя по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този...

прочети още

Осигурителната вноска се вдига с 1.8%

От тази година осигурителната вноска се вдига с 1.8% и се въвеждат различни минимални прагове на вноски за самоосигуряващите се лица според размера на техните доходи. Променено е и разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен за фонд “Пенсии” на ДОО за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.: – 17,8 на сто за сметка на...

прочети още

Актуализирани сметки на НАП и кодове за вид плащане

Актуализирани сметки на НАП и кодове за вид плащане

Считано от 01.01.2010г. се закриват всички сметки на НАП за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители” („ГВРС”) и Учителски пенсионен фонд („УчПФ”), както и всички свързани с тях кодове за вид плащане. Вноските за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители” и Учителския пенсионен фонд от 01.01.2010г. подлежат на внасяне чрез...

прочети още

НАП откри противодействие срещу клошарите милионери

В 60-дневен срок приходната агенция ще може да проверява фирми, ако се подготвя сделка за продажбата им, съобщи финансовият министър Симеон Дянков. Това ще стане с възможно с промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В момента възможностите за проверка на данъчните при продажба на фирми не е записана в закона. С новите текстове ще се...

прочети още