Консултация

Отговори на Вашите Въпроси

Задатъкът при публична продан – признат разход по ЗКПО

Въпрос: Здравейте! Фирмата ни е с предмет на дейност – продажба на течни горива (бензин, дизел и пропан-бутан). През 2015 година участвахме в процедура за публична продажба организирана от ЧСИ по изпълнително дело, както следва: 1. Продажба на терен – земя с предназначение Бензиностанция и 2.Имущество – Газов модул. За двете позиции следваше...

прочети още

Възстановяване на здравноосигурителни права

Въпрос: Здравейте! Прекъснати са здравните ми права, тъй като година и половина бях извън България. Вече 2 години работя и работодателят ми плаща здравни осигуровки. Ако 5 години се плащат здравните ми осигуровки, ще се възстановят ли автоматично здравните ми права без да съм платила дължимото за периода преди тези 5 години?И каква роля играе...

прочети още

Регистрация по ЗДДС при електронна търговия

Въпрос: Българска фирма не регистрирана по ДДС  ще продава ръчно изработени артикули в сайт ETSY.COM. Клиентите са физ.лица и са както от ЕС така и извън ЕС/преобладават/. Плащането ще се извършва чрез PayPal. Трябва ли задължителна регистрация по ДДС, по кой чл.от ЗДДС ? Какви фактури трябва да издава на клиентите си от ЕС и извън ЕС? Трябва ли да отчита...

прочети още

Отписване на задължения по давност към общината

Въпрос: Здравейте,въпроса ми е за лек автомобил който с удостоверение от КАТ е бил моя собственост от 19.02.1992 до 29.09.2015.С друго удостоверение от КАТ регистрацията на автомобила е служебно прекратено на 01.10.2006.Тези удостоверения ми бяха издадени на 29.09.2015 от КАТ да послужат пред финансовите органи.В данъчното ми казаха че трябва да платя данъка от 2002...

прочети още

Данъчно третиране на разходи за тиймбилдинг

Въпрос: Здравейте, разходите за тиймбилдинг, които включват нощувки, храна, и организация на спортни мероприятия как се отчитат  съгласно ЗКПО. Представителни, социални или несвързани с дейността. Имаме ли право на данъчен кредит. Благодаря предварително! Отговор: Здравейте, социални разходи, предоставени в натура са разходите, които...

прочети още

Място на изпълнение при доставка на стоки за трети страни

sms spy android blockquote> Въпрос: Здравейте! Пиша Ви със следния въпрос: ЕТ в България има сключен договор за доставка на стоки на австралийска фирма /и българската ЕТ и австралийската фирма е с един и същи собственик – физическо лице, което има и българско и австралийско гражданство/. Стоката ще бъде закупена от Италия и направо доставена в Австралия /...

прочети още

Място на изпълнение при доставка на стоки

Въпрос: Здравейте! Пиша Ви със следния въпрос: Ние сме фирма, която следва да извърши износ на стоки към канадска фирма, т.е. фактурирането на стоките ще стане към канадската фирма, но проблемът е, че тези стоки няма да стигнат до Канада, а ще стигнат до Чехия, защото там канадската фирма участва в международен панаир в Чехия и ще продава тези стоки...

прочети още

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди дата на регистрация по ЗДДС

Въпрос: Здравейте! Пиша Ви във връзка със следния въпрос, засягащ  право на приспадане на данъчен кредит: Нова фирма се регистрира по ДДС с дата на регистрация по ДДС – 18.10.2012 г., но въпросната фирма има фактури за покупки на активи и получени услуги преди тази дата, а именно с дата 11.10.2012 г. Съгласно чл. 74 и чл. 75 от ЗДДС и съгласно чл. 61 ал. 1 от...

прочети още

Осигурителен стаж при пенсиониране

Въпрос: Предстои ми пенсиониране тази година.Имам син роден на 06.12 1982 година, второ дете. Какъв стаж е редно да ми се признае за пенсиониране? През този период не съм работила. Отговор: Здравейте, съгласно кодекса за социално осигуряване, времето през което сте били в отпуск, поради бременност и раждане и за отглеждане на дете се зачита за...

прочети още

Място на изпълнение при доставка на услуга на територията на ЕС

Въпрос:Здравейте, моето ЕООД сключи договор с Испанска фирма за консултантски услуги, за които ще ми плащат по 2500 евро и аз ще им пускам generic viagra фактура за сумата. Въпросът ми е- фактурата ще ми е без ДДС, но buy priligy without prescription по кой член  ще е неначисляването на ДДС -чл. 21 или чл. 28. Предварително Ви Благодаря за отговора. Отговор: Основанието е...

прочети още

Обезщетение при прекратяване на дейност

Въпрос: Имам ли право на обезщетение като управител на фирма, при внесени осигуровки и прекратяване дейност. Предварително благодаря Отговор: Здравейте, имате право на buy sildenafil обезщетение по чл.224 от КТ, generic viagra online за неизползван платен годишен отпуск, ако сте на трудов договор или договор за управление и контрол. Ако договорът ви бъде...

прочети още

Относно ддс при продажба на дълготраен материален актив

Въпрос: Здравейте, моето питане е за следното нещо: фирмата има товарен автомобил /амортизиран 100%/,  на който при покупката е ползван пълен данъчен кредит, сега искаме да го продадем  , като договорената цена е значително по -ниска от покупната и от там и ДДС е по-малко от ползваният данъчен кредит. Питането  ми е как да се оформи фактурата за...

прочети още

Обявяване на финансови отчети на Едноличен търговец

Въпрос: Здравейте, интересува ме дали Едноличен търговец, пререгистриран през 2011г., трябва да обявява годишни финансови cialis online отчети в Агенцията по вписванията за годините след 2007г. Регистриран е по ЗДДС, не подлежи на финансов одит. Благодаря! Отговор: Здравейте, съгласно § 9а(6) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за...

прочети още

Определяне на приложимото законодателство

Въпрос: Здравейте! Работя в държава от ЕС над 10 години-тук внасям социални и здравни осигуровки. Работя с безсрочен трудов договор. Смятам да стана съдружник в ООД с регистрация в България. Трябва ли да да внасям същите социални и здравни осигуровки и в България-вече като съдружник в новорегистрираното ООД? Благодаря! Отговор: Здравейте,...

прочети още

Разпределение на дивиденти

Въпрос: ООД не е разпределяло дивиденти от предходни години. Може ли сега да се разпредели печалбата и как става по законов ред? Трябва ли да се  чака края на годината?   Отговор: Решение за разпределяне на печалбата се взима на Общо събрание на съдружниците, което се свиква от управителя най-малко веднъж годишно и се съставя протокол....

прочети още

Данъчно третиране на дарение между роднини по права линия

Въпрос: Смята ли се за доход парично дарение от баба на внук? Облага ли се с данък и подава ли се годишна данъчна декларация?   Отговор: Съгласно чл. 2 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранни физически лица. Нормата на чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ регламентира, че...

прочети още

Допълнителен труд по трудов договор

Въпрос: Здравейте, може ли  да работя по Договор за управление  и контрол и същевременно да имам сключен трудов договор за работа на 8 часа в друга фирма? Отговор: Здравейте, съгласно Кодекса на труда максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по...

прочети още

Прекратяване на договор за управление и контрол

Въпрос: Здравейте! Управител съм на консултантска фирма -ООД с договор за управление и контрол, но не съм съдружник и собственик на фирмата. Същевременно съм пенсионер и получавам пенсия за прослужено време. Преди седмица ОС на съдружниците, с мое съгласие, реши да промени ДУК, като от 01.02.2012г.ще canadian pharmacy no prescription изпълнявам функциите на...

прочети още

Преизчисляване на пенсия

Въпрос: Пенсионер съм от 01.09.2010г. и продължих да работя на същото работно място с трудов договор от 03.09.2010г. до 13.06.2011г. Внасяни са ми всички видове осигоровки и имам няколко въпроса по отношение увеличаването на пенсията ми:1.Какви документи освен заявление и УП-2 за времето и възнаграждението след 03.09.2010г. е необходимо да best cialis price представя в НОИ...

прочети още

Командироване на работници в Германия

Въпрос: Фирмата ни има сключен договор с немска компания за изграждане на няколко търговски обекта в Германия. Какъв е редът да командироваме наши работници там за строителната дейност. Здравейте! Съгласно: 1.Регламент (EО) № 883/2004 от 29 април  2004 г. за координацията  на системите за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети  лица и...

прочети още