Доход и осигуровки

минимален осигурителен доход

Специално за нашите клиенти и потребители на нашия сайт избрано  сме приложили таблици за минималния осигурителен доход и минималната работна заплата за страната по години:

min.osig .pragove Доход и осигуровки


√ Минимална работна заплата за периода 1991г.-2011г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2003г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2004г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2005г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2006г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2007г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2008г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2009г

   √ Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2010г.

    √ Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2011г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2011г.

      √ Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2012г.

          √ Таблица за размера на осигурителните вноски за 2012г.

  √ Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2013г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2013г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2014г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2014г.