Цени

Акаунт БГ ЕООД

 

Цени на предлаганите услуги за еднолични търговци и юридически лица:

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Фирми, занимаващи се само с услуги – 60 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 80 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 120 лв.

Фирми, занимаващи се само с услуги – 90 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 110 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 170 лв.

Фирми, занимаващи се само с услуги – 150 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 180 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 240 лв.

по договаряне

Фирми, регистрирани по ЗДДС

Фирми, занимаващи се само с услуги – 180 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 200 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 240 лв.

Фирми, занимаващи се само с услуги – 250 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 300 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 360 лв.

Фирми, занимаващи се само с услуги – 420 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 500 лв.

Фирми, занимаващи се с производство – 560 лв.

по договаряне
Тези цени включват ТРЗ и ЛС обслужване на фирми с до 3 души персонал. За над 3 осигурени лица се добавя такса от 15 лв. за всяко следващо лице.

При необходимост от изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации цената се завишава с 50 до 150лв, в зависимост от обема.

В таксата са включени:

Счетоводни услуги;

Изготвяне на ведомости;

Данъчни консултации;

Административни услуги;

Обявяване на годишни отчети към Агенция по вписванията по електронен път (без вкл. държавна такса).

Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, съставяне и подаване на Годишен финансов отчет – за клиенти, сключили абонаментен договор, е безплатно.


Забележка:

1. “Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ;

2. “Персонал” е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;

3. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност;

4. Горепосочената таблица е за ориентиране в ценовото образуване на счетоводното обслужване според Вашия бизнес.

Ако желаете да получите индивидуална информация за ценовото обслужване на Вашата фирма, моля изпратете запитване, като ползвате нашата форма за контакти или се свържете с наш представител по телефона.

Ние не предлагаме услуги, а постигнати резултати!