Преизчисляване на пенсия

Публикувано на 29.12.2011 | няма коментари

Въпрос: Пенсионер съм от 01.09.2010г. и продължих да работя на същото работно място с трудов договор от 03.09.2010г. до 13.06.2011г. Внасяни са ми всички видове осигоровки и имам няколко въпроса по отношение увеличаването на пенсията ми:1.Какви документи освен заявление и УП-2 за времето и възнаграждението след 03.09.2010г. е необходимо да

представя в НОИ ? 2.Има ли срок който трябва да спазя за подаване на документите , за да не загубя правото си на промяна на пенсията?

Отговор: Здравейте, имате право веднъж годишно да подадете документи за преизчисляване на пенсията в НОИ. Ако получаваното възнаграждение се е различавало от минимална работна заплата, се подават Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж-УП-3 и  Удостоверение за осигурителен доход-УП-2.

Коментирай

Още в Консултация (19 от 72 )


Въпрос: Фирмата ни има сключен договор с немска компания за изграждане на няколко търговски обекта в Германия. Какъв е редът да командироваме наши работници там за ...