Новини

Актуални новини

НАП пусна приложението, което информира какви лични данни са разпространени

НАП пусна приложението, което информира какви лични данни са разпространени

Вече е достъпно приложението, чрез което всеки гражданин може да разбере какви негови лични данни са били неправомерно разпространени, вследствие на хакерската атака през юли. Електронната услугата е качена в специално разработен сайт,  чрез който НАП ще продължи да информира засегнатите лица. Справка можете да получите по следните начини...

прочети още

Данъчно – осигурителен календар за Септември, 2019

Данъчно – осигурителен календар за Септември, 2019

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Данъчно-осигурителен календар за Септември, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар за Септември, 2018г.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на...

прочети още

Данъчен календар за Август, 2018г.

Данъчен календар за Август, 2018г.

АВГУСТ До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Осигурителен календар за Август, 2018г.

Осигурителен календар за Август, 2018г.

Август 2018 г.   Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:   до 25 август (първия работен ден след 25 август 2018 г. е 27 август 2018 г.)   Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени...

прочети още

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци, осигуровки и други публични вземания от 1 август 2018 г. Промяната се налага заради вливането на СИБАНК в Обединена българска банка, в които приходната администрация е поддържала сметки досега. По новите сметки ще се нареждат плащания от граждани и юридически лица с регистрация във...

прочети още

Данъчно – осигурителен календар за май, 2018г.

Данъчно – осигурителен календар за май, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар – 06.05.2018 – 12.05.2018 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна у слуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга....

прочети още

Данъчно-осигурителен календар за април, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар за април, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар – 08.04.2018 – 14.04.2018 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга....

прочети още

През 2018 г. фирмите без дейност не подават годишна декларация

През 2018 г. фирмите без дейност не подават годишна декларация

От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация. Според анализ на НАП тази мярка ще спести разходи за преводи, транспорт, заплати на служители на близо 200 000 фирми, които досега изпращаха...

прочети още

Данъчен календар март – 2018

Данъчен календар март – 2018

Данъчно-осигурителен календар – 04.03.2018 – 10.03.2018 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга....

прочети още

Данъчен календар-февруари-2018

Данъчен календар-февруари-2018

До 1-ви февруари ЗДДС Подаване на заявление за регистрация на основание чл. 132, ал. 5 от ЗДДС, когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 декември 2017 г. включително. До 5-ти февруари: ЗДДФЛ Издаване на служебна бележка за доходите от трудови...

прочети още

Информационен бюлетин относно възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативните програми през септември-октомври 2016 г.

Информационен бюлетин относно възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативните програми през септември-октомври 2016 г.

Оперативна Програма и образование за интелигентен растеж Схема/Процедура „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ФАЗА 1“ Допустими кандидати Училища; Висши училища; Българската академия на науките; Научни организации; Организации с нестопанска цел; Национално представителни организации на и за хора с...

прочети още

Данъчен календар за септември, 2016г.

Данъчен календар за септември, 2016г.

СЕПТЕМВРИ До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този...

прочети още

Данъчен календар за май, 2016

Данъчен календар за май, 2016

МАЙ До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Данъчен календар за април, 2016

АПРИЛ  До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Данъчен календар за март, 2016

МАРТ  До 10-ти март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Данъчен календар за февруари, 2016г.

Данъчен календар за февруари, 2016г.

ФЕВРУАРИ До 5-ти февруари: ЗДДФЛ 1. Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоотношение на съответните работници/служители, когато разликата между годишния данък за доходите от...

прочети още

Указание на НАП за “данък уикенд 2016″

Указание на НАП за “данък уикенд 2016″

Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите с цел да внесе яснота и да уеднакви...

прочети още

Промени в данъчното и осигурителното законодателство 2016г.

Промени в данъчното и осигурителното законодателство 2016г.

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 Г. Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г. В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или на...

прочети още

Осигурителен календар 2016

Осигурителен календар 2016

Януари 2016 г. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 януари  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се...

прочети още
Страница 1 от 1712345...1015...Последна »