Консултация

Отговори на Вашите Въпроси

Личен труд на управител на ЕООД

Фактическа обстановка: Управител на ЕООД /специализирана медицинска практика/ получава ежемесечно възнаграждение за положен личен труд в собственото си дружество, на база на взето решение на едноличния собственик. Лицето упражнява лекарска дейност и не получава възнаграждение като управител. От началото на 2011 г. Управителят е подал...

прочети още

Прекратяване на Договор за управление и контрол

Въпрос: Здравейте, съдружник и управител съм в ООД и към момента се осигурявам като управител в дружеството с ДУК, може ли да премина на самоосигуряване като прекратя ДУК? Отговор: Здравейте, да-можете. За целта трябва да се посочи в декларация обр.1 последния ден на осигуряването ви по ДУК и от следващия ден в 7-дневен срок да подадете декларация...

прочети още

Кой е задължен да внася авансов данък върху изплатен доход от наем на физическо лице

Въпрос: Здравейте, бих искала да Ви попитам нещо. Когато наемните отношения са само между физически лица, то след плащането на авансовия данък на всеки три месеца от наемодателя, какъв документ той трябва да приложи за това към данъчната си декларация по чл. 50 в края на годината? В смисъл, когато платец на наем е фирма, тогава се изисква да се...

прочети още

Право на платен годишен отпуск при смяна на работодател

Въпрос: От 15.03.2011 имам трудово правоотношение с нов работодател. Предишното ми беше прекратено на 01.02.2011, като на него имам над 4 години трудов стаж, отдавна имам придобито право на платен годишен отпуск. Интересува ме, нужен ли е определен стаж на новото работно място за да имам отново право на платен отпуск. На старото работно място не съм...

прочети още

Относно финансова ревизия от НОИ

Въпрос: Здравейте, бих искал да Ви попитам законно ли е всяка календарна година да бъде възлагана финансова ревизия от НОИ на юридическо лице по един и същи член? Миналата година през юли ни възложиха ревизия, която все още не е приключила и този месец пак ни възлагат нова. Надявам се да ми помогнете в този казус, за което предварително Ви...

прочети още

Право на платен годишен отпуск при промяна на работодател

Въпрос: Здравейте, искам да попитам новоназначен служител (започва работа от 01.03.2011г.), който има придобит трудов стаж 5 години, но при други работодотели, има ли право на платен годишен отпуск от фирмата към днешна дата при положение, че е започнал работа при нас от 01.03.2011г. Благодаря Ви предварително! Отговор: Здравейте, съгласно чл.33 ал.1 и ал.2 от...

прочети още

Промяна на срочен трудов договор

Въпрос: Титуляр на безсрочен трудов договор ползвал 1 година неплатен отпуск напуска. На негово място има назначен човек по чл.68, ал.1, т.3.който ще остане на тази работа. Как да уредим нещата с него- с допълнително трудово споразумение за промяна срока на договора или с нов договор, и ако е така може muscle building ли да бъде със срок една година, след като...

прочети още

Отдаване под наем на движима собственост

Въпрос: Здравейте, въпросът ми е следният: ООД има закупена селскостопанка техника(трактор), който искат да отдадат под наем срущу насрещна престация на физическо лице, като за целта се сключи договор за наем. Особеното е, че физическото лице което ще вземе трактора под наем е брат на единият от съдружниците в ООД. Има ли нещо особенно в този...

прочети още

Осигуряване на съдружник в ООД без приходи

Въпрос: Здравейте, интересува ме противозаконно ли е осугиряването на съдружниците в ООД, което няма приходи, но подава нулеви декларации по ЗДДС, поддържа евро лиценз и има разходи за заплати и осигуровки.Четейки КСО оставам с впечатлението,че съдружниците са длъжни да  се осигуряват, но не е  така и според НОИ – за тях няма ли приходи, не...

прочети още

Осигуряване на съдружник в ООД

Въпрос: Здравейте, интересува ме към днешна дата как стоят нещата с осигуряването на съдружник в ООД. Предстои ми да открия ООД, в което ще съм съдружник и ще изпълнявам освен длъжността Управител, така и служел в дружеството. Трябва ли да се осигурявам и за двете длъжности или само като Управител и какъв е мимималния доход, на който трябва да се...

прочети още

Удостоверение за българско местно лице

Въпрос:  Здравейте, как мога да получа удостоверение за българско местно лице – необходимо ми е да бъде представено пред данъчната администрация на република Италия? Отговор:  Здравейте, Удостоверението се издава на българско местно физическо или юридическо лице, за да послужи пред данъчната администрация на съответната посочена държава с...

прочети още

Едноличен Търговец без дейност

Въпрос: Здравейте, ЕТ по ддс за 2010 подава нулеви ддс-декл, през 2010 няма покупки и продажби само по 1-2 фактури на месец за режийни разходи, които не са включвани в декларациите. Трябва ли тези разходи да се осчетоводяват накрая заедно с банката след като ддс-декларациите са нулеви. Дейността е прекъсната от 01.01.2011, за 2010 всеки месец са подавани декл.1...

прочети още

Пререгистрация на ЕТ без дейност

Въпрос: Чух, че на края на 2011 г. неликвидираните фирми ЕТ без дейност ще бъдат безплатно автоматично заличени. Моля, пишете ми вярно ли е и в кой законов документ да го открия. Благодаря предварително. Отговор: Съгласно Закона за търговския регистър § 5. (1) С изтичането на срока по § 4, ал. 1(31.12.2011г.) съдът издава служебно удостоверения по § 4, ал. 2 на...

прочети още

Прехвърляне на право за ползване на отпуск по чл.164 от КТ

Въпрос: Здравейте, бихте ли ми казали какви документи ще са ми необходими за да прехвърля майчинството на дядото на детето, при положение че се връщам на работа. Дядото е назначен на трудов договор. С бащата на детето нямаме сключен граждански брак, но в акта за раждане е вписан като баща и има адресна регистрация, че живеем в едно домакинство(а по...

прочети още

Командироване на служители в страна от ЕС

Въпрос: Изпращам в командировка в Германия работници на длъжност домашни помощници. На каква мин.заплата съм длъжна да ги осигурявам? В Германия няма понятие “минимална работна заплата”? Отговор: Съгласно чл. 121 от КТ: (1) Когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на...

прочети още

Осигуряване на преподавател в ЦПО

Въпрос: Управител съм на две фирми – ЕООД и ЕТ , които са регистрирани като център за професионално обучение от Националната Агенция за професионално образование и обучение. Изпълнявам във фирмите преподаване като учител. Как да се осигурявам като учител в собствената фирма? Отговор: На основание член 19, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и...

прочети още

Задължен ли съм да подам Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ?

Въпрос: Здравейте, Местно физическо лице, което е съдружник в ООД а също и негов управител, но като управител не получава възнаграждение, а се самоосигурява като съдружник в дружеството. През 2010 год. лицето  е получило доходи както следва: -    От дивидент при разпределение на печалбата на дружеството. -    От трудови правоотношения (работи по...

прочети още

Земеделски производител без доходи

Въпрос: Аз съм регистриран земеделски производител без доходи за 2010г. Всеки месец си плащах осигуровките. Не зная трябва ли да попълвам приложение №3 за доход от произведената продукция, след като той е нулев и съответно декларацията по чл. 50, а също така Справката за окончателния размер на осигурителния доход. Отговор: След като през 2010г. не сте...

прочети още

Промяна на сключен трудов договор

Въпрос: Здравейте, мога ли да променя условията по сключен договор на основание чл.70 от КТ. Става въпрос за промяна на работното време от 8 на 6 часа. Поздрави: П.Червенкова Отговор: Привет, съгласно чл.119 от Кодекса на труда, промяната на трудовото правоотношение може да се извърши само по взаимно съгласие на страните, което трябва задължително да...

прочети още

Заплащане по граждански договор

Въпрос: Работя в ООД като счетоводител на трудов договор, но изпълнявам и други задължения същевременно. Имам възможност да обслужвам 2-3 малки фирми за търговия и услуги, но нямам регистрирана фирма за счетоводни услуги. В нарушение ли съм ако за начало ми заплащат за счетоводно обслужване на фирмите по граждански договори всеки месец или...

прочети още
Страница 2 от 41234