Препоръчани

Данъчно – осигурителен календар за май, 2018г.

Данъчно – осигурителен календар за май, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар – 06.05.2018 – 12.05.2018 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна у слуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга....

прочети още

Данъчно-осигурителен календар за април, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар за април, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар – 08.04.2018 – 14.04.2018 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга....

прочети още

През 2018 г. фирмите без дейност не подават годишна декларация

През 2018 г. фирмите без дейност не подават годишна декларация

От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация. Според анализ на НАП тази мярка ще спести разходи за преводи, транспорт, заплати на служители на близо 200 000 фирми, които досега изпращаха...

прочети още

Данъчен календар март – 2018

Данъчен календар март – 2018

Данъчно-осигурителен календар – 04.03.2018 – 10.03.2018 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга....

прочети още

Данъчен календар-февруари-2018

Данъчен календар-февруари-2018

До 1-ви февруари ЗДДС Подаване на заявление за регистрация на основание чл. 132, ал. 5 от ЗДДС, когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 декември 2017 г. включително. До 5-ти февруари: ЗДДФЛ Издаване на служебна бележка за доходите от трудови...

прочети още

Информационен бюлетин относно възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативните програми през септември-октомври 2016 г.

Информационен бюлетин относно възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативните програми през септември-октомври 2016 г.

Оперативна Програма и образование за интелигентен растеж Схема/Процедура „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ФАЗА 1“ Допустими кандидати Училища; Висши училища; Българската академия на науките; Научни организации; Организации с нестопанска цел; Национално представителни организации на и за хора с...

прочети още

Указание на НАП за “данък уикенд 2016″

Указание на НАП за “данък уикенд 2016″

Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите с цел да внесе яснота и да уеднакви...

прочети още

Промени в данъчното и осигурителното законодателство 2016г.

Промени в данъчното и осигурителното законодателство 2016г.

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 Г. Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г. В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или на...

прочети още

Осигурителен календар 2016

Осигурителен календар 2016

Януари 2016 г. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 януари  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се...

прочети още

Данъчен календар 2016

Данъчен календар 2016

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2016г. І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ ЯНУАРИ До 10-ти януари: ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за доходи от трудови...

прочети още

До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването

До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването

До 1 февруари тази година самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Срокът изтича на 31 януари, но тъй като той е почивен ден, лицата ще могат да подадат декларация до 1 февруари 2016 г. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой...

прочети още

Промени в данъчното законодателство за 2013 година

Промени в данъчното законодателство за 2013 година

Закон за данък върху добавената стойност 1. Променя се мястото на изпълнение на доставка на услуги по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице, във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставката на услуги,...

прочети още

Нова услуга на Агенцията по вписванията „SMS оповестяване”

Нова услуга на Агенцията по вписванията „SMS оповестяване”

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на правосъдието Диана Ковачева представиха на 12 декември, новата услуга на Агенцията по вписванията „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация generic levitra за търговец в информационната система на Търговския регистър“, предадоха от министерство на правосъдието. Услугата – оповестяване...

прочети още

Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн

Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн

От днес всеки клиент на НАП, който има персонален идентификационен код (ПИК) или подава buy cheap cialis online документи с електронен подпис, може да провери какви задължения има онлайн.  Новата електронна услуга „Справка за задължения” е част от кампанията на агенцията по въвеждане на единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1...

прочети още

Парламентът одобри данъка върху доходите от лихви на първо четене

Парламентът одобри данъка върху доходите от лихви на първо четене

С промените в Закона за ДДС депутатите решиха да намалят от 15 на 7 процента ставката за хазартни игри, организирани онлайн  Парламентът одобри на първо четене 10-процентния данък върху доходите от лихви по депозитите от 1 януари догодина. Това стана с промени в Закона за ДДС, предложени от кабинета, които ще доведат до изменения в редица данъчни...

прочети още

Таванът за пенсиите отпада от 2014г.

Таванът за пенсиите отпада от 2014г.

310 лв. минимална заплата догодина 310 лв. ще бъде минималната работна заплата догодина. Това предвижда бюджетната прогноза за периода от 2013 г. до 2015 г., подготвена от Министерството на финансите. Според разчетите на ведомството минималната заплата ще нараства поетапно. Така през 2014 г. тя ще стане 330 лв., а през следващата година – 350 лв. В момента...

прочети още

Промени в образците за изплащане на паричните обезщетения в сила от 1 април

Промени в образците за изплащане на паричните обезщетения в сила от 1 април

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че от 1 април 2012 г. са променени образците на приложения № 2, 3, 4, 9, 13 и 14 към Наредбата за изчисляване и best online casinos изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване. Промените са обнародвани в Държавен вестник, бр. 16 от 24...

прочети още

Осигурителен календар 2012г.

Осигурителен календар 2012г.

Януари 2012 г. Кодекс за социално осигуряване 10 януари Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Декември 2011 г. 10 януари Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително...

прочети още

Данъчен календар 2012 г.

Данъчен календар 2012 г.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2012 г. І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ ЯНУАРИ До 10-ти януари: ЗДДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2011 г. за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 2. Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка...

прочети още

ДДС-декларациите само по електронен път

ДДС-декларациите само по електронен път

От началото на 2012 г. влиза в сила изискването за изпращане само по е-път (по интернет) ежемесечните справки-декларации по ДДС , които фирмите подават в НАП, когато покупките или продажбите за месеца са повече от 5 (пет ) . Това ново изискване се въвежда с направената промяна в чл. 125 от ЗДДС, като новата ал.12 гласи: (12) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2011 viagra canadian...

прочети още
Страница 1 от 212