Допълнителен труд по трудов договор

Публикувано на 22.01.2012 | няма коментари

Въпрос: Здравейте, може ли  да работя по Договор за управление  и контрол и същевременно да имам сключен трудов договор за работа на 8 часа в друга фирма?

Отговор: Здравейте, съгласно Кодекса на труда максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от:
1. 40 часа седмично – за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители;
2. 48 часа седмично – за другите работници и служители.
Само при изрично писмено съгласие работниците и служителите могат да работят и повече от 48 часа.  То се дава на работодателя-страна по трудовия

order viagra online

договор за допълнителен труд.  Даването на съгласие може да се осъществи към момента на сключване на трудовия договор и то да се отрази в самия договор. Съгласието може и да се даде с отделно писмено изявление на служителя. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка.

Предлагаме ви примерен вариант на Заявление за съгласие за работа над 48 часа:

                                                                                                                                                                                                                                    ДО
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(работодателят по основния трудов договор
в случаите на чл. 110 от КТ или до
работодателят по допълнителен трудов
договор в случаите на чл. 111 от КТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

От . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена, длъжността)

ОТНОСНО: Даване на съгласие за работа повече от 48 часа седмично (чл. 113 от КТ).

Уважаеми(а) господин(жа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

С настоящото и на основание чл. 113, ал. 3 от КТ (респ. чл. 113, ал. 4 от КТ) давам писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично в рамките на основния ми и допълнителен трудов договор по чл. 113, ал. 3 от КТ (респ. чл. 113 ал. 4 от КТ).

Декларирам, че работното време по основния ми трудов договор с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (сочи се работодателят с който е сключен основния трудов договор) е . . . . . . . часа (Това обстоятелство се декларира само при допълнителен трудов договор с друг работодател – чл. 111 от КТ).
Дата:                                                                                                                                                                    подпис:

Коментирай

Още в Консултация (17 от 72 )


Въпрос: Здравейте! Управител съм на консултантска фирма -ООД с договор за управление и контрол, но не съм съдружник и собственик на фирмата. Същевременно съм пенсионер и ...