ДДС-декларациите само по електронен път

Публикувано на 03.01.2012 | Коментарите са изключени

dds dekalraciq ДДС декларациите само по електронен пътОт началото на 2012 г. влиза в сила изискването за изпращане само по е-път (по интернет) ежемесечните справки-декларации по ДДС , които фирмите подават в НАП, когато покупките или продажбите за месеца са повече от 5 (пет ) .

Това ново изискване се въвежда с направената промяна в чл. 125 от ЗДДС, като новата ал.12 гласи:

(12) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2011 viagra canadian pharmacy г., в сила от 01.01.2012 г.)

buy cialis no prescription

Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съдържа повече от пет записа, тогава справка-декларацията по ал. 1 и отчетните регистри по ал. 3 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Когато справка-декларацията и отчетните регистри са подадени по електронен път, ал. 6 не се прилага.

НАП предвижда гратисен период от 1 месец, което означава, че правилото ще важи за ДДС-декларациите за м.януари 2012 г., които се подават до 14 февруари 2012 г.

buy acid cigars online
zp8497586rq

Коментарите са затворени.

Още в Препоръчани (23 от 43 )


От 1 януари 2012 г. влизат в сила следните изменения в кодовете за вид плащане: 1. Закриват се кодове за вид плащане 11 15 02, 11 ...