Без категория

Обнародван е Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Обнародван е Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:1. от 1 януари до 31 март:а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; б) минимален...

прочети още

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци, осигуровки и други публични вземания от 1 август 2018 г. Промяната се налага заради вливането на СИБАНК в Обединена българска банка, в които приходната администрация е поддържала сметки досега. По новите сметки ще се нареждат плащания от граждани и юридически лица с регистрация във...

прочети още

Данъчен календар 2013г.

Данъчен календар 2013г.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2013 г. І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ ЯНУАРИ До 10-ти януари: ЗДДФЛ Внасяне от възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2012 г. за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък. Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан...

прочети още