Актуализирани сметки на НАП и кодове за вид плащане

Публикувано на 30.12.2010 | няма коментари

Считано от 01.01.2010г. се закриват всички сметки на НАП за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители” („ГВРС”) и Учителски пенсионен фонд („УчПФ”), както и всички свързани с тях кодове за вид плащане. Вноските за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители” и Учителския пенсионен фонд от 01.01.2010г. подлежат на внасяне чрез съответните сметки 7315 на териториалните структури на НАП за приходите на ДОО, като се прилагат новосъздадени кодове за вид плащане за сметки 7315.

От 1 януари 2011 г. влизат в сила следните промени:

-закрива се съществуващата сметка на ТД на НАП – София – офис „Оборище” за събиране на глобите, наложени от органите на КАТ с IBAN BG26BUIB98888193945000 и свързаните с нея кодове за вид плащане 115091 и 115092.

-открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

Вижте Промените в кодовете за вид плащане, в сила от 01.01.2011 г.

-Републикански данъци

-Държавно обществено осигуряване

-Допълнително задължително пенсионно осигуряване

-Здравно осигуряване

Във връзка с предстоящото поемане от НАП на дейността на Агенцията за държавни вземания по принудително събиране на публични държавни вземания,  от 01.01.2010 г.  се откриват нови банкови сметки на Териториалните дирекции и офисите на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи. От 01.01.2010 се закриват всички банкови сметки на Агенцията за държавни вземания.

Вижте новия Списък на банковите сметки на НАП валиден от 01.01.2011г.

 

 

Източник: НАП

Коментирай

Още в Новини, Препоръчани (182 от 342 )


В 60-дневен срок приходната агенция ще може да проверява фирми, ако се подготвя сделка за продажбата им, съобщи финансовият министър Симеон Дянков. Това ще стане с ...