37 млн. евро за кредити и гаранции по заеми ще получи ББР от Европейския инвестиционен фонд

Публикувано на 30.09.2011 | Коментарите са изключени

Cure Uterine Fibroids Naturally

p>finansirane 37 млн. евро за кредити и гаранции по заеми ще получи ББР от Европейския инвестиционен фондБългарска банка за развитие (ББР) договори 37 млн. евро по две споразумения с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Получатели на средствата са двете дъщерни дружества на банката – Микрофинансираща институця ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) и Националния гаранционен фонд (НГФ). Споразуменията бяха подписани днес от Ричард Пели, главен изпълнителен директор на ЕИФ, Илия Караниколов – заместник-председател на Съвета на директорите на МФИ ДЖОБС  и Изпълнителен директор на ББР и Андрей Генев, председател на Съвета на директорите на НГФ и член на Управителния съвет на ББР.

МФИ ДЖОБС ще получи от ЕИФ 6 млн. евро. Средствата ще се използват за кредити и лизинги на микрофирми. Това са дружества с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. лева. Приоритетно ще се финансират самонаети лица, еднолични търговци и микро стартиращи фирми. Максималният размер на финансирането за крайния клиент е 25 000 евро.

НГФ ще ползва 31 млн. евро. Парите се предоставят по Рамковата програма на Европейската Общност за конкурентоспособност и иновации за МСП (CIP 2007-2013) и ще се ползват за контрагаранции по кредити за малки и средни предприятия. В рамките на подписаното споразумение НГФ ще може да издаде гаранции по инвестиционни кредити на МСП за 120 млн. евро и за срок от 1 до 15 години. Допустими за гарантиране са кредити с размер до 500 000 евро.
Коментирайки сделката, Ричард Пели каза: „След подписването на 5 споразумения по програмата JEREMIE през юли, сега имаме удоволствието да подпишем още 2 сделки в полза на МСП в България. Новите две линии допълват съществуващите финансови инструменти и ще подпомогнат допълнително достъпа на МСП до финансиране”.

Главният изпълнителен

cialis

директор на Българска Банка за Развитие, г-н Асен Ягодин каза: „Гаранционната линия от ЕИФ ще бъде подсилена с ресурси на НГФ, а ползите от нея ще се прехвърлят към кредити за МСП в размер на над 120 млн. евро. Привличането на ресурс от Европейски Фонд за Микрофинансиране „Прогрес” ще бъде допълнено със средства на МФИ Джобс, увеличавайки размера на линията до 9 млн. евро. Двете споразумения ще допринесат за изпълнението на основната стратегическа цел на ББР – да подкрепя българските микро, малки и средни предприятия и улеснява техния достъп до финансиране при изгодни условия.”

МФИ ДЖОБС е най-новото дъщерно дружество на Българска банка за развитие. До началото на 2011 година ПРОГРАМА ДЖОБС функционираше към министерството на труда и социалната политика. До момента дружеството предлага 4 лизингови схеми за микро и малки предприятия. МФИ Джобс оперира чрез партньорска мрежа от над 30 бизнес-центъра в цялата страна.

НГФ е дъщерно дружество на ББР, което функционира от края на 2008 година. Фондът издава два вида гаранции – за инвестиционни кредити и за оборотни кредити на експортно ориентирани фирми. Фондът поема до 50% от кредитния риск по заемите. До момента НГФ е издал гаранции по над 1800 кредита, чиято обща стойност възлиза на 291 млн. лв. НГФ работи с 11 търговски банки.

Европейският инвестиционен фонд е институция, чиято основна цел е да подкрепя създаването, растежа и развитието на малки и средни фирми. Основни акционери в него са: Европейската инвестиционна банка – с 64% и Европейският съюз, представляван от Европейската комисия – с 27%.

zp8497586rq

Коментарите са затворени.

Още в Препоръчани (27 от 43 )
arhiv


От началото на другата година осигурителни периоди в Източна Германия ще се доказват само с подлежащи на проверка документи Всички осигурени лица, родени между 1946 г. ...